Background Image

حمـــل و نقل درون- برون کارخانه ای

جایگاه حمل و نقل در صنعت
از همان آغاز خلقت، بشر به دنبال حمل و نقل بوده است. حمل و نقل برای تجارت ، جنگ و بدست آوردن غذا … امروزه نیز کیفیت سیستم حمل و نقلی تاثیر فراوانی در بهره وری اقتصاد ایفا می کند.
اجزای اساسی برنامه ریزی حمل و نقل عبارتند از :
 • تعریف و تبیین وضعیت فعلی
 • تعریف مساله
 • یافتن راه حل ها
 • آنالیز عملکرد
 • ارزیابی آلترناتیوها
 • انتخاب پروژه (سناریو برتر)
 • مشخصات فنی
chart-design-min
هیچ راهی برای قضاوت در مورد برنامه های آینده وجود ندارد ، مگر آنکه از گذشته استفاده کنیم در واقع تنها راه فهم تقاضای آینده، پیش بینی است.
container-shipping-freight
پیش بینی در مطالعــــات حمل و نقلی
در این میان توجه به مقوله پیش بینی در مطالعــــات حمل و نقلی از اهمیت بالایی برخوردار است. پیش بینی صحــیح کمک می کند تا بتوانیم تغییرات و نیازهای آینده را سریعاً و به درستی پاسخ دهیم.
shipping-freight
حلقه گمشده حمل و نقل در صنعت …. شبیه سازی
در یک تعریف کلی، شبیه سازی عبارتست از علم و هنر انتزاعی از واقعیت به منظور بررسی و آنالیز آن در محیط خارج از دنیای واقعی. شبیه سازی علمی است که در آن با استفاده از اعداد تصادفی، سعی در ایجاد محیط واقعی می شود، به گونه ای که کاربر با تعیین ورودی های سیستم، خروجی های سیستم را در دنیای مجازی مشاهده نماید.
distribution
نیازمندی صنعت به شبیه سازی
برای حل مسائل صنعت، راه حل های زیادی وجود دارد. در مرحله اول برای استفاده از این روشها، ابتدا باید قالب و ساختار را تعیین نمود. این فاز می تواند بسیار مشکل و زمان بر باشد و زمان در صنعت یعنی هزینه ! از سوی دیگر هیچ گارانتی وجود ندارد که بتوان با مدلسازی های مربوطه، به بهینه ترین جواب دست پیدا کرد و آنرا بتوان در عمل پیاده نمود. بنابراین نیاز است تا قبل از اجرای مدلهای ریاضی، خروجی را به چشم مشاهده نمود و این وظیفه بر عهده شبیه سازی است. حال با افزایش حجم و پیچیدگی تولید و توزیع در صنعت، استفاده و کارایی علم شبیه سازی بیشتر و بیشتر می شود.

کدام صنایع؟

امروزه در سراسر دنیا، تمامی صنایع، چه بزرگ و چه کوچک، درگیر حمل و نقل بوده و از شبیه سازی استفاده می کنند. در کشورمان مهمترین مشتریان بسته های متنوع شبیه سازی حمل و نقلی عبارتند از :
 • صنعت فولاد و زیرمجموعه آن
 • صنایع غذایی
 • صنایع خودروساز
 • بنادر و ترمینال های کالا
 • و…
successful
مجموعه طابران بر آن است تا با ایجاد ارتباط با صنایع بزرگ کشور، مقوله حمل و نقل را با دیدی متمایز ارائه دهد و در این راستا همت خود را معطوف به حمل و نقل درون/ برون کارخانه ای نموده است. بر این اساس تیمی از همکاران متخصص و با تجربه در زمینه های زیر گردآوری نموده است:
 • بارگیری، حمل و جابجایی مواد خطرناک
 • حمل و نقل کانتینری و مدلسازی های مربوط
 • مدلسازی و شبیه سازی توزیع کالا در سطح کشور
 • تخصیص ناوگان و خدمه
 • ساماندهی و طراحی پارکینگ
 • طراحی هندسی و ایمن سازی معابر داخلی سایت کارخانجات

خدمات دیگر

bus
حمل و نقل همگانی
traffic-cone
ایمنی و ترافیک
laptop
تولید نرم افزار حمل و نقل همگانی
cycling
دوچرخه و عابرپیاده
arezesanji
عارضه سنجی