Background Image

مهندسی حمل و نقل و ترافیک

مهندسی ترافیک (حمل و نقل) گرایشی از مهندسی عمران است که از تکنیک های مهندسی جهت جابجایی ایمن و موثر کالا و مسافر بهره می گیرد. امروزه به طور روز افزون ، در کنار طراحی و اجرای زیرساخت های ثابت مانند جاده ، پل ، باند و … ، این رشته به عناصر پویایی تردد مانند تجهیزات هوشمند سازی ، تقاطعات چراغدار ، پارکینگ ، علائم هشدار دهنده و … توجه دارد که در این میان، اهدافی همچون افزایش سطح ایمنی، کاهش میزان آلودگی ، مدیریت معابر و بزرگراه ها ، بهبود عبور و مرور عابرین پیاده و … را دنبال می نماید
مهندسی ترافیک رشته ای نوپاست که بار سنگینی را بر دوش می کشد.

معنای فاجعه؟

از سوی دیگر در ایران و با رشد حمل و نقل موتوری، طی ده سال گذشته بیش از ۲۳۵ هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته شده اند، یعنی به طور میانگین سالانه ۲۳ هزار نفر …. که این تعداد متوفی معادل با سقوط ۱۰۰ پرواز با حداقل ۲۰۰ نفر سرنشین در سال است ! به عبارت دیگر هر ۳ روز یکبار شاهد سقوط بی سر و صدای یک هواپیما در کشورمان هستیم و این معنای دقیق فاجعه است !!
مهمترین عوامل موثر در سوانح جاده ای در سه گروه اصلی تقسیم بندی می شود:
  • رفتار رانندگان
  • استاندارد خودروها
  • وضعیت جاده ها
traffic-safety
traffic-safety-bull کاریکاتوریست: جواد طریقی

راهکار چیست؟

در قانون پنجم توسعه مقرر شده است با پیش بینی شرایط مورد نیاز، سالیانه ۱۰% از میزان سوانح و تصادفات جاده ای کاسته شود. با این وجود و علیرغم پیگیری های انجام شده، میزان کاهش نرخ تصادفات در بهترین حالت به ۵% رسیده است که فاصله زیادی با هدف تعیین شده دارد. پس اندیشه ای دیگر باید… مجموعه طابران بر آن شده است تا به مقوله ایمنی در حمل و نقل توجه بسزایی را معطوف نماید و امیدوار است تحقیقات، بررسی ها و راهکارهایی که در آینده ارائه خواهد نمود، کمک شایانی به بهبود وضعیت ایمنی تردد در کشورمان نماید.

خدمات دیگر

bus
حمل و نقل همگانی
laptop
تولید نرم افزار حمل و نقل همگانی
cycling
دوچرخه و عابرپیاده
transportation-management
حمل و نقل درون-برون کارخانه ای
arezesanji
عارضه سنجی