Background Image

عارضه سنجی ترافیک در توسعه شهری

مهندسین مشاور طرح و تدبیر طابران
توسعه و تغییر کاربری بر اساس طرح های جامع و تفصیلی از ویژگی ها و شاخص های پویایی هر شهر محسوب می شود. احداث مجتمع های تجاری ، مسکونی ، اداری ، تفریحی و … از جمله مصادیق این توسعه به شمــار می رود. این توسعه به علت تولید و جذب سفرهای روزانه ، اثر محسوسی بر عملکرد شبکه معابر در حوزه نفوذ طرح خواهد گذاشت.
narrow-pic
هدف مطالعات عارضه سنجی ترافیک ، برآورد نمودن اثر ایجاد کاربری های جدید است تا شرایطی فراهم آید که کمترین تغییرات به شبکه معابر تحمیل گردد . در نهایت این مطالعات  بایستی جوابگوی سوالات زیر باشد:
سفرهای تولید و جذب شده از / به کاربری مورد مطالعه در سال بهره برداری و افق طرح چه تعداد است و چه اثری بر شبکه دارد؟
سفرهای تولید و جذب شده از / به کاربری مورد مطالعه به چه مقاصد / از چه مبادی انجام می گیرد؟
این سفرها از چه مسیری و با چه وسیله نقلیه ای انجام می گیرد؟
این تعداد وسیله نقلیه جذب شده به کاربری مورد مطالعه به چه تعداد فضای پارک نیاز دارند؟ و …
امروزه در تهران ، ۲۷ هزار مورد از ۳۰ هزار مجوز ساخت برای ساختمان‌های بالای ۵ طبقه می‌باشد و این نشان می دهد که روز به روز شهر تهران متراکم تر می شود.
مجموعه طابران بر اساس اهمیت موضوع ، گروهی از همکاران باتجربه در این زمینه را گرد هم آورده است تا به مقوله عارضه سنجی ترافیکی به منظور تامین مطلوب سطوح سرویس ، ایمنی تردد ، تامین پارکینگ ، نحوه دسترسی ها و … در کاربری های طراحی شده در مقیاس منطقه ای و شهری نگاه ویژه ای داشته باشد.

خدمات دیگر

bus
حمل و نقل همگانی
traffic-cone
ایمنی و ترافیک
laptop
تولید نرم افزار حمل و نقل همگانی
cycling
دوچرخه و عابرپیاده
transportation-management
حمل و نقل درون-برون کارخانه ای