Background Image
حمـــل ونقل همگانی

حمـــل ونقل همگانی

تیم حاضر در طابران، فعالیت های متعددی  در حوزه های حمل و نقل همگانی انجام داده اند که مهمترین آنها عبارتند از:

 • طراحی شبکه اتوبوسرانی
 • مهندسی خطوط اتوبوسرانی
 • ارزیابی عملکرد خطوط اتوبوسرانی
 • و …

ایمنی و ترافیــــک

ایمنی و ترافیــــک

رشد روز افزون ترافیک شهرها سبب شده است تا تحلیل اثرات ترافیک جزء لاینفک هر نوع مطالعه حمل و نقلی محسوب می گردد. مجموعه طابران در این بخش نیز از نیروی متخصص بهره می برد. انجام مطالعات ترافیکی نظیر:

 • بررسی و مقایسه حفاظ های ایمنی صلب و انعطاف پذیر در معابر برونشهری
 • ساماندهی ترافیکی مناطق شهرداری تهران
 • و …
از جمله سوابق تیم کاری این گروه به شمار می آید.

تولید نرم افزارهای حمـــل و نقل همگانی

تولید نرم افزارهای حمـــل و نقل همگانی

مجموعه طابران نگاه ویژه ای به سیستماتیک کردن فرآیندها و نگارش نرم افزارهای تخصصی در حوزه  فعالیتهای خود دارد تا بتواند با استفاده از این ابزار، فرآیند مطالعات را با دقت بیشتر و سرعت بالاتری به انجام برساند. از این رو دپارتمان برنامه نویسی طابران بخش مجزایی را به خود اختصاص داده است و سوابق این بخش، گویای توانایی های منحصر بفرد آن است.

دوچـــرخه و عابر پیاده

دوچـــرخه و عابر پیاده

رشد روزافزون خودرو در شهرهای کشور، لزوم نگاه مجدد به مقوله عابرپیاده و دوچرخه را منجر شده است. از این حیث طابران با مجموعه کارشناسانی که به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت داشته اند، توجه ویژه ای به این امر دارد. گواه این ادعا نیز طراحی مسیرهای دوچرخه سواری در ۱۳ منطقه شهرداری تهران است که توسط همکاران این مجموعه طی سال های اخیر و در قالب پروژه های مختلف به انجام رسیده است.

حمـــل و نقل درون- برون کارخانه ای

حمـــل و نقل درون- برون کارخانه ای

از همان آغاز خلقت، بشر به دنبال حمل و نقل بوده است. حمل و نقل برای تجارت ، جنگ و بدست آوردن غذا … امروزه نیز کیفیت سیستم حمل و نقلی تاثیر فراوانی در بهره وری اقتصاد ایفا می کند.

عارضه سنجی

عارضه سنجی

توسعه و تغییر کاربری بر اساس طرح های جامع و تفصیلی از ویژگی ها و شاخص های پویایی هر شهر محسوب می شود. احداث مجتمع های تجاری ، مسکونی ، اداری ، تفریحی و … از جمله مصادیق این توسعه به شمــار می رود. این توسعه به علت تولید و جذب سفرهای روزانه ، اثر محسوسی بر عملکرد شبکه معابر در حوزه نفوذ طرح خواهد گذاشت.

پروژه های انجام شده توسط مجموعه طابران

 • انجام مطالعات موردی  در خصوص  واگذاری خطوط اتوبوس شهر تهران با الگوی جدید پیمایش مبنا (پرکیلومتر)  شامل روش واگذاری، ارائه الگوی محاسبات مالی، سیستم جرایم و پاداش، تهیه قرارداد، تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر روند اجرای الگو ( از سال ۱۳۹۴ تاکنون)
 • انجام مطالعات موردی متعدد در خصوص خطوط اتوبوسرانی شهر تهران شامل بازطراحی مسیر، ساخت جدول زمانبندی بهینه، تخصیص ناوگان، تعیین تعداد بهینه ناوگان، تحلیل اقتصادی، تعیین نرخ یارانه و … ( از سال ۱۳۹۳ تاکنون)
 • مطالعات بازنگری و اصلاح شبکه خطوط اتوبوسرانی شهر مشهد (در حال انجام)،  ۱۳۹۸ {مدیر پروژه: تقی زاده}
 • تعیین الگوی برون سپاری خطوط اتوبوسرانی شهر شیراز به بخش خصوصی (در حال انجام)،  ۱۳۹۸ {مدیر پروژه: تقی زاده}
 • مطالعات انتخاب نوع ناوگان مناسب برای خطوط اتوبوسرانی شهر تهران (دیزل، گازسوز، برقی و هیبرید)- ۱۳۹۷ {مدیر پروژه: تقی زاده}
 • انجام مطالعه ساماندهی سرویس مدارس تاکسی در شهر تهران و تهیه دستورالعمل اجرای آن، ۱۳۹۷{مدیر پروژه: تقی زاده}
 • مهندسی مجدد خطوط BRT  شهر تهران جهت واگذاری به بخش خصوصی با الگوی پرکیلومتر، ۱۳۹۶{مدیر پروژه: ابراهیمی}
 • طراحی و برنامه ریزی ورود اتوبوس مدرسه در شهر تهران، ۱۳۹۶{مدیر پروژه: امیری پور}
 • مطالعات بهینه‌سازی خدمات سرویس کارکنان شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران با نگاه واگذاری به بخش خصوصی، ۱۳۹۵{مدیر پروژه: ابراهیمی}
 • تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های خصوصی اتوبوسرانی تهران، ۱۳۹۶{مدیر پروژه: تقی زاده}
 • تنظیم آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های خصوصی اتوبوسرانی شهرتهران منطبق با الگوی پیمایشی، ۱۳۹۶{مدیر پروژه: امیری پور}
 • مطالعه بررسی شیوه واگذاری خدمات حمل‌ونقل همگانی به بخش خصوصی و ارائه ضوابط شیوه مطلوب، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، ۱۳۹۴{مدیر پروژه: امیری پور}
 • مطالعات بازطراحی شبکه خطوط اتوبوسرانی مشهد پس از اجرای مرحله‌ای BRT و LRT{مدیر پروژه: امیری پور}
 • مطالعات طراحی شبکه فیدر اتوبوسرانی تهران، ۱۳۹۱{مدیر پروژه: امیری پور}
 • مطالعه ساماندهی عملکردی خط ۲ سامانه اتوبوسهای تندرو تهران به همراه ۸۰ کیلومتر خط جانبی {مدیر پروژه: امیری پور}
 • مهندسی مجدد خطوط  شبکه اتوبوسرانی شهر تهران
 • ارائه راهکارهای تعالی برای سیستم تاکسیرانی شهر مشهد
 • مطالعات پیشنهاد و ارائه نحوه پیاده‌سازی سیستم همپیمایی در شهر تهران
 • مطالعه تحلیل عملکرد خطوط تاکسی تهران و ارائه راهکارهای ساماندهی کوتاه مدت